naprawa orbitreków i rowerków, naprawa bieżni , Koszalin ,rowerek, orbitrek,atlas, sprzet fitness,sprzęt siłowy, hantle, akcesoria fitness, sklep fitness, sprzedaż sprzętu fitness, usługi,handel, rower spiningowy, wyposazenie siłowni, sprzet siłowy

Idź do spisu treści

Menu główne

REGULAMIN ZAKUPÓW

SKLEP


Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.arreglos.pl prowadzony jest przy ul.Zielona 27 Koszalin z siedzibą przy ulicy Franciszkańska 122B/11, NIP 673-105-14-46  REGON 320983130


Definicje stosowane w Regulaminie:

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną formą dostawy.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności  pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

I. Przyjmowanie zamówień

   Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.arreglos.pl. w zakładce SKLEP
   Kupujący składając zamówienie na stronie internetowej lub wysyłając zamówienie meilowo, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z PHU "ARREGLOS" za pośrednictwem sklepu www. arreglos.pl
   W zamówieniu Kupujący wskazuje:
   - zamawiane towary
   - sposób dostawy i sposób płatności.
   - adres dostawy, opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura

   Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

II. Realizacja zamówienia

   Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
   Czas dostawy jest zależny jest od dostępności wybranego sposobu dostarczenia towaru (określone w opcji DODAJ DO KOSZA)
   Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar (z wyjątkiem towaru tylko na zamówienie - okreslone innymi czynnikami)
   W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
   W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, PHU "arreglos" ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
   Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, PHU "ARREGLOS"l ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
   Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, PHU "ARREGLOS" niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

III. Dostępność towarów

   Obecność towaru na stronach produktowych www.arreglos.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia
   Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie www.arreglos.pl znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
   Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

IV. Formy płatności

   Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym  - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
   Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem lub dokonania odbioru osobistego. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie www.arreglos.pl
a w przypadku wybrania opcji za pobraniem należy wpłacić 10 % wartości zamówienia.
   W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia o bardzo dużej wartości lub zamówienia towarów dostępnych wyłącznie na zamówienie (niedostępnych w Magazynie), PHU "ARREGLOS" zastrzega prawo żądania dokonania przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wysokość przedpłaty ustalana jest indywidualnie.
     PHU "ARREGLOS" za pośrednictwem STAR FITNESS współpracuje z podmiotami udzielającymi kredytów w celu umożliwienia zakupu towarów w systemie ratalnym. Podmiotem realizującym płatność jest w tym przypadku bank udzielający Kupującemu kredytu. Warunkiem wydania towaru jest podpisanie umowy z bakiem. W przypadku odstąpienia od umowy kredytu sprzedający jest zobowiązany zwrócić otrzymaną płatność do banku. Odstąpienie od umowy kredytu jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy zakupu towaru i skutkuje obowiązkiem zwrotu zakupionego towaru.

V. Dowód zakupu

   PHU "ARREGLOS" wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest paragon lub faktura VAT zgodnie z wyborem przy składaniu zamówienia.
   W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć odpowiednie pole i wypełnić pola formularza z niezbędnymi danymi podczas składania zamówienia.
   W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail z PHU "ARREGLOS" oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia i adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

VI. Ceny

   Ceny na stronie www.arreglos.pl zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.
   Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie www.arreglos.pl w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
   Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
   PHU "ARREGLOS" zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
   Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
   Promocje  nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. Koszt dostawy

   Na stronach produktowych nie wskazane zostały koszty dostawy , które zależne są od wielkości zamówienia. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie realizowania zamówienia i są uzależnione od wyboru płatności.
   Opłata za dostawę niektórych przesyłek wielkogabarytowych składających się z wielu paczek tego samego towaru, może ulec zmianie niezależnie od kosztu wyliczonego . Kupujący zostanie  poinformowany telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.
    Koszty dostawy, oraz czas dostawy są podawane dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli miejsce dostawy jest poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej to Sprzedający nie jest związany z w/w opisywanymii kosztami i czasem dostawy. Koszty  i czas dostawy będzie  podany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje kosztów i czasu dostawy ma prawo od umowy odstąpić.

VIII. Odbiór przesyłek

   W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
   Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.
   Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego w Magazynie znajdującym się w Koszalinie przy ulicy Zielona 27. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem PHU "ARREGLOS" odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 10 (dziesięciu) dni od otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
   Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane z fabrycznego opakowania nagrania audialne, wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe.
   Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
   Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.
   Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
   PHU "ARREGLOS" dokonuje zwrotu na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru.

X. Gwarancja

   Towary sprzedawane przez PHU "ARREGLOS" mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
   W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
   Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a PHU "ARREGLOS" jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą PHU"ARREGLOS".
   Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
   Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
   W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub bezpodstawnego zwrotu towaru lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych powyżej procedur (odstąpienia od umowy, gwarancyjnej oraz reklamacyjnej) pokrywa w całości Kupujący.

XI. Niezgodność towaru z umową

   Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi STAR FITNESS za pośrednictwem PHU"ARREGLOS" w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
   PHU"ARREGLOS za pośrednictwem STAR FITNESSl w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
   W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
  PHU "ARREGLOS" i STAR FITNESSl nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

XII. Dane osobowe

   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  Kupując na stronie www.arreglos.pl Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym
   Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
   - realizacji złożonego  zamówienia
   - za zgodą Kupującego - w celu informowania o nowościach i promocjach (na życzenie)
   - wysyłania przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. na adres e-mail Kupującego ankiety dotyczącej programu "Zaufane opinie" oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

   Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
   Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
   Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest PHU "ARREGLOS"

XIII. Postanowienia końcowe

   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
   Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
   Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez PHU "ARREGLOS" są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
   Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
   PHU "ARREGLOS" zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.arreglos.pl .Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego monitoring pozycji